Om SKK

 

Stockholms Kappsimningsklubb, SKK, bildades redan 1895 och är Stockholms äldsta tävlingsförening i simning och vattenpolo. Idag har vi ca 700 medlemmar och klubben har erövrat över 530 SM i de olika simgrenarna. I vattenpolo har klubben vunnit 63 Svenska mästerskap sedan starten 1906. Vår hemmavist är Åkeshov simhall gällande simning med liten simverskamhet i Spånga samt Eriksdalsbadet (elitsimning). Vår vattenpolo har sin hemmavist i Eriksdalsbadet men bedriver en polosatsning - Poolkampen för yngre utövare i Spångabadet.
 

Klubben erbjuder

  • Simskola
  • Tekniksim
  • Simträning för nybörjare
  • Simträning på elitnivå
  • Vattenpolo för nybörjare
  • Vattenpolo på elitnivå
  • Vuxensim

 

Mål

Klubben har som mål för verksamheten, att verka för simkunnigheten och simsportens utbredning samt att verka för god kamratanda och respekt för människors lika värde. Läs mer om SKKs mål och riktlinjer här.

 

Allt från simskola till elitsimning

Vår största sektion är simning där vi har vår hemvist i Åkeshovs simhall. Övriga anläggningar vi har simverskamhet i är Spånga simhall, Nälstabadet samt Eriksdalsbadet (bara elitsimträning).

SKK bedriver såväl motions- och breddinriktad som prestationsorienterad verksamhet. Verksamheten riktar sig i huvudsak till barn och ungdom samt familjeaktiviteter i vatten. Klubben satsar på bredd i simning och vattenpolo men skall också kunna ta hand om elitsimmare och elitvattenpolospelare.

 

Ideell förening

SKK är en ideell förening och det mesta arbetet sker på ideell bas. Det är engagerade föräldrar och medlemmar som gör vår verksamhet möjlig att bedriva. Genom det kan vi erbjuda många barn och ungdomar en bra och utvecklande fritid!