Frågor och svar (FAQ)

Vi får många frågor gällande anmälan och information till vår verksamhet så läs nedan FAQ där vi sammanställt frågor och svar som kommer in löpande!

 

När öppnar ni boknings för sommarsimskola 2024 i Åkeshov simhall? Vi öppnar bokning onsdag 10april kl12:00 - läs mer HÄR

När öppnar ni boknings för sommarsimskola 2024 i Nälstabadet ? Vi öppnar bokning onsdag 10april kl12:00 - läs mer HÄR

Kommer ni bedriva sommarsimskola på Ekerö strandbad , Lundhagen och Karlskär? Vi planerar genomföra sommarsimskola på Lundhagen och troligtvis också Karlskär . Vi hoppas under vecka 16 öppna för bokning - läs mer HÄR 

Kommer ni erbjuda simskola - intensivkurs i Åkeshov i Maj 2024?? Ja vi kommer erbjuda intensivkurs (2ggr/v) antingen Sön/Tis alt Mån/ons under majmånad. Vi öppnar bokning för Åkeshov maj-intensiv Måndag 25mars kl 13:00 och Ekerö simhall Onsdag 27mars kl 13:00 

När öppnar ni bokning för simskola till hösten 2024? Vi vet inte idagsläget men preliminärt i början av juni . Beror på när vi får besked om bassängtider från Stockholm stad samt Ekerö kommun

För nya medlemmar ,när kan man boka simskola/tekniksim till hösten 2024? Någon gång i början av juni 2024 så brukar vi öppna för bokning ,bara hålla utkik på hemsidan och sociala medier. Man kan se vilka grupper som är öppna för bokning , gå till flik ANMÄLAN / BOKA AKTIVITET

Går det ställa sig på kö redan nu till Hösten 2024? Svar NEJ utan köplatser skapas när kurser som öppnas för bokning blir fullbokade , då kan man ställa sig på kö till önskad grupp/tid 

När startar ni nästa terminskurs i Åkeshov eller Ekerö  ?  Hösten 2024 öppnar vi nya terminskurser

När startar ni nya terminskurser? Kurserna startar på hösten och pågår under två terminer. Efter hösten blir barnet automatiskt ombokad till vårterminen med samma grupp, dag och tid som då blir en fortsättningskurs

Mitt barn har går i SKK,s  simskola/Tekniksim under HT2023  måste man då anmäla sig eller sker det automatiskt till VT2024 ? Alla barn blir per automatik ombokad till VT 2024 . Information hur detta går till kommer ut via mejl samt vid uppehållet i december !

Om man står på kö till hösttermin men inte får plats står man då kvar på kö till Vårterminen  ? Svar JA man står kvar på kö till vårterminen.   

För nya medlemmar ,när kan man boka simskola/tekniksim till hösten 2024? Någon gång i början av juni 2024 så brukar vi öppna för bokning ,bara hålla utkik på hemsidan och sociala medier. Man kan se vilka grupper som är öppna för bokning , gå till flik ANMÄLAN / BOKA AKTIVITET

Kommer ni erbjuda vuxencrawl på Ekerö simhall under 2024?  Ja, finns i vår planering . Vi kommer lägga upp på hemsidan så fort datum är spikat  

Hur vet jag vilken nivå jag skall anmäla mitt barn på ? Läs om "simskolan" HÄR (för yngre barn som ej kan simma) läs om "Teknikskolan" - HÄR  . Där finns förkunskapskrav samt ålder beskriven för varje enskild nivå 

Kan man ställa sig på kö till Simskola/teknikskola på Ekerö alt Åkeshov till VT2024? Skapa konto för ert barn via hemsidan och mejla oss vilken nivå så kan vi hjälpa till med köplatsbokning 

Står man kvar på köplats från till vårtermin till hösttermin   ? Svar NEJ . 

Vilka tider och dagar har vi  simskola/simträning i Ekerö nya simhall?  Måndagar,Onsdagar,Torsdagar 

När öppnar ni bokning för sommarsimskola 2024 på strandbad Ekerö? Vi  öppnar  bokning prel under april månad 2024 , vi kommer lägga upp datum på hemsidan. Ps ni som deltog under sommaren 2023 kommer få mejl .

Kommer SKK bedriva sommarsimskola  2024 ? Svar ja. Våra platser är Nälstabadet,Åkeshov simhall ,Ekerö strandbad(Lundhagen samt prel Karlskär)

När SKK bedriva sommarsimskola på Ekerö strandbad 2024 ? Vi kommer prel bedriva sommarsimskola under vecka 27-28 samt Karkskär vecka 30-31 

När kan jag boka plats/boka köplats till VT2024? Då de som deltar under hösten har förtur till våra fortsättningskurser så är alla dessa grupper initialt fullbokade.Tyvärr kommer vi inte öppna upp för bokning till våra fortsättningskurser VT2024 utan vi kommer fylla upp ev lediga platser från de som stått på kö under HT2023 . 

När ni släpper platser för simskola på Ekerö badhus under vårterminen 2024? Vi startar inga nya kurser och vi släpper inga bokningsbara platser under vårterminen utan de som deltar hösten har förtur till fortsättnings grupper  .

Vilka simhallar kommer SKK bedriva verksamhet från HT2023/VT2024 ?

  • Åkeshov simhall: Simskola,tekniksim,simträning,tävlingsgrupper
  • Spångabadet:Simskola,tekniksim,simträning,tävlingsgrupper
  • Ekerö simhall: Simskola,tekniksim,simträning,nybörjarvattenpolo,ev simhopp 
  • Nälstabadet : Tävlingssimning 
  • Eriksdalsbadet: Vattenpolo 

Hur länge pågår era kurser? Varje kurs pågår under två terminer där vår ordinarie simskola följer vi skolans läsår. Läs om vår simskola HÄR , Tekniksim HÄR

Mitt barn deltar i SKK,s termins verksamhet under VT och vill fortsätta till hösten ,hur gör vi då med anmälan? De barn som deltagit under våren (jan-maj) kommer erbjudas förtur till hösten . Vi kommer komma ut med information när vi öppnar bokning men brukar vara i slutet av maj  . Kräver dock att man bokar plats själv , sker INTE per AUTOMATIK . Information kommer skickas ut kring rutin gällande förtursbokning och när vi öppnar .

Står att gruppen är stängd för bokning ? Då är den INTE öppen för anmälan till nya medlemmar . Nu ser man grupper som är stängda som gäller förtursanmälan för simmare som deltagit under VT alt HT. 

Hur bokar jag förtursgrupper som finns på hemsidan men står som stängda? Bara de som deltagit under våren (jan-maj) kan boka sådan grupp och det kan man göra genom logga in på befintligt barns konto 

Har barn som deltagit under våren och har ny syskon som vill börja , har ni syskonförtur? Nej , skapa konto även för syskon och boka ledig plats 

Vilken nivå skall jag anmäla på? Läs under flik - Vår verksamhet på hemsidan

När har ni simskola ? Mån,Tis,Ons ,Tors,Sön  (HT23/VT24)

Vad kostar det ? Se denna länk

När kan hen börja i simskola ? Från de år barnet fyller 4år.

Hur vet man då vilken nivå ens barn skall anmälas till ? Har man förtursplats så kommer systemet ge förslag på nivå samt vid avslutning så kommer man informeras vilken nivå man skall boka . Generellt sätt så skall man boka nästa nivå  , ex har man gått forts Sköldpaddan skall man boka Pingvinen inför HT kurser.

Finns det platser kvar till fortsättningskurser VT  2024 i simskolan / tekniksim ?  Alla grupper fullbokade då simmare från hösten har förtur , Inga restplatser släpps för bokning utan ev lediga platser går till de som står på köplats.    

Startar ni  "nya terminsgrupper" till vårtermin 2024 ? Svar NEJ , grupper från hösten blir fortsättningskurser där de som deltagit under höstterminen har förtur. Nya terminsgrupper startas varje hösttermin i början av september.

Mitt barn deltar i SKK under hösten 2023 och undrar när jag skall boka gällande vårterminen 2024? De barn som deltar i våra ordinarie terminskurser under hösten kommer per automatik ombokas till fortsättningskurser  och då vanligtvis på samma tid och grupp som man deltagit i under hösten.Information om detta kommer skickas ut via mejl under november månad

När skickas kallelser/fakturor för VT20234? Kommer skickas under Vecka1 , så håll utkik på er mejl eller logga in på ert barns medlemskonto där man kan se bokning , kursstart, samt om faktura är utskickad   

Bokningsproblematik 

Kan inte anmäla mitt barn trots jag har medlemskonto för hen? Det vanligaste att det är åldersspärren som slår till ,alla grupper har en åldersstruktur , ex Nivå 1 - Baddaren är det födda 2017-2018 som kan anmäla sig! Boka på den grupp som ni får upp.

Ser inte grupp jag vill boka när jag loggar in på mitt barns konto? Vanligaste orsaken är att det är åldersspärr , barnet för ung/gammal för önskad grupp/nivå ALT man skapat medlemskonto med vårdnadshavare personnummer , då sätter åldersspärr in också.

Hur bokar jag plats,hittar inte hur ? För att kunna boka ledig plats måste man först skapa ett medlemskonto för sitt barn - se HÄR . Sedan måste det finns plats att boka , se först under flik "ANMÄLAN"

Mitt barn har fel rekommenderad ålder för grupp men har förkunskaper för den gruppen , hur skall jag då boka? Kontakta då oss på E-post: skk.kansli@kappis.se så hjälper vi till 

Har skapat ett konto för mitt ena barn och det går bra men när jag skall skapa konto för det andra barnet så går det inte ? Börja med se till att ni loggat ut från de konto ni skapat alt byt webläsare då finns en liten "bugg" kring "casheminne"

Jag avbröt betalning , hur skall jag betala? Faktura har då skapats med 5dagars betalningstid. Logga in på barnets konto så ligger faktura där för betalning , ni kan välja då betala via bank/kort/swish

Familjemedlemskap ? Kontakta kansli så löser vi det med familjemedlemskap 

Vilket medlemskap skall jag välja som ny medlems och skall gå sommarsimskolan ?Välj då "Kursmedlem" som kostar 100kr .