Höstsimiaden

Detaljer

3 dec - 4 dec

Söra simhall & Forsgrenska , Åkersberga & Stockholm

8-12år

Simiaden/Medley

Information


Ledare

Christer Lindqvist

Christer Lindqvist

Klubbchef

Klubbchef
Sammankallande för valberedning ,Adj i styrelsen