Coronaviruset

  • 18 aug 2020

Med anledning av spridningen av Coronaviruset.Uppdaterad 18aug

SKK följer händelseutvecklingen av Coronaviruset och vi uppmanar alla att dagligen gå in på FolkhälsomyndighetensRiksidrottsförbundets ,Svenska simförbundet och Stockholms simförbunds  hemsida. Vi följer deras riktlinjer.

Folkhälsomyndigheten direktiv ang bla idrottens verksamhet. För SKK gäller detta all verksamhet. Vi fortsätter ordinarie verksamhet och anpassar i så stor utsträckning vi kan.

För att ändå minimera antalet personer i simhall, omklädningsrum och dusch så ber vi också att i så stor utsträckning som möjligt:

  • Vänta på era barn och ungdomar utanför simhallen om möjligt.
  • Minimera närvaron i omklädningsrum, dusch och simhall, var på plats i badet strax innan träning och lämna badet direkt efter avslutad träning.
  • Försök hålla avstånd i omklädningsrum, dusch och på bassängkanten
  • Var noga med hygien, duscha och tvätta dig noga innan du hoppar i bassängen

– Det finns ingen anledning att ställa in mindre evenemang, som idrottsträningar med 10–20 personer. Tvärtom är det viktigt att aktiviteter för hälsan pågår, att helt förlama samhället på aktiviteter tjänar inte det här syftet och motverkar de allmänna hälsomålen. (Svensk Simidrott)

Beslut om begränsning allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, är fortfarande satt till 50.

Se regeringsbeslut HÄR

Exempelvis simhallar och liknande berörs inte av förslaget, och inte heller skolor. Förbudet gäller inte heller för dem som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande

Coronavirus och simbassänger

Det finns inget som tyder på att Covid-19 kan spridas till människor via simbassänger så länge de är ordentligt klorerade.

Simbassängerna som är klorerade enligt folkhälsomyndighetens direktiv och rekommendationer kring vilka nivåer av klor som ska tillsättas i pooler och bassänger har säkerställt att farliga bakterier och virus dödas, vilket innebär att Covid-19 viruset dör i kontakt med klorerat vatten.

Läs mer HÄR

Minska spridningsrisk och undvika smitta

Rekommendationen är att alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå från sociala kontakter som riskerar att sprida smittan vidare. Det innebär att om du har symptom, även lindriga sådana, ska du avstå från att komma till träning och/eller tävling.

Dokument för utskrift - hur skyddar man sig

Detta gäller både simmare, tränare samt föräldrar som hämtar och lämnar sina barn till vår verksamhet.

Vi avråder även deltagande och närvaro i vår förenings verksamhet om man har någon i familjen eller andra närstående (samt personer som man varit i kontakt med) som visar symptomen nämnda ovan samt trycka på vikten av god handhygien, klia sig i ögonen, näsa ,ej låna/låna ut vattenflaska etc. 

Har ni frågor går det som vanligt bra att kontakta kansliet eller tränarna.

Vi uppmanar även samtliga att trycka på vikten av att inte förstora, skämta eller på annat sätt bagatellisera vidtagna åtgärder samt hålla sig ajour gällande råd samt rekommendationer. 

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Länkar

Folkhälsomyndighetens

Stockholm stads hemsida 

Riksidrottsförbundet

Information om coronaviruset på krisinformation.se

Stockholms simförbund