Funktionärsutbildningar

SKK hoppas att alla familjer som har har barn i vår verksamhet vill hjälpa till i vår verksamhet . Som alla vet så för att en förening skall fungera och kunna ge era barn en meningsfull fritid så behövs ideellt stöd.

Utifrån var barnet befinner sig i vår verksamhet så finns det alltid något man kan stödja klubben i ,allt från interna tävlingar,externa tävlingar,avslutningar, uppvisningar mm mm

Vi vänder oss först och främst till er med barn i vår tävlingverksamheten(A,B,C,D,Ugr) samt till er med barn i Teknikverksamheten (Fisken/Hajen/Medley),Simidrottsgrupper(SIG) samt med er med barn i Vattenpolon.

För er med barn i SKK,s tävlingsverksamhet önskar vi att minst 1 förälder är utbildad tävlingsfunktionär. Detta är extra viktigt !!!

Anmälan till våra aktivieter välj aktivitet upp till vänster på denna sida

De roller som du som förälder kan hjälpa till med under tävlingar är:

Tävlingsfunktionär
Som tävlingsfunktionär är du med på pooldeck (runt bassängen). Det finns flera funktioner t ex start- och vändningsfunktionär, bandomare, starter osv.
Under våra sanktionerade tävlingar vill vi gärna att du är licensierad tävlingsfunktionär.

Vid intresse att utbilda dig så kontakta  kansliet på e-post skk.kansli(at)kappis.se

Viktig roll där vi behöver utbilda funktionärer löpande . SKK anordnar som oftast två externa tävlingar per år som ger stora intäkter till klubben. 

Ni kan se vilka kurser som är planerade på "vänstersida i menyn" . Så där kan ni anmäla er direkt via hemsidan

Tävlingssekretariat
Har hand om alla strykningar, seedning av heaten samt att ta fram resultatlistorn. Datorvana krävs!

Riggning/avriggning
När vi riggar ser vi till att bassängen tävlingsriggas och vid avriggningen tar vi bort riggningen, det betyder att vi tar fram stolar, lägger i rätt linor i bassängen, hänger upp flaggor osv.

Försäljning
Vid arrangemang att förbereda och underhålla funktionärsfika mm

Städning
Efter avslutad tävling har vi ansvar att genomföra en läggare städning av hallen.

Förädrarmedverkan kan också genomföras via: Styrelsearbete, Kommittéarbete, Tränar/ ledararbete

Utebliven deltagande i Familjemedverkan:

Många klubbar i distriktet har obligattoriska krav att föräldrar med barn i tävlingsverksamheten måste deltaga i föräldrasamverkan men vi i SKK vill ännu inte sträcka oss så långt som med tvång tvinga in föräldrar att stötta klubben utan hoppas att den verksamnhet vi erbjuder era barn kan stimuera er att verkligen vilja hjälpa till och stötta er simklubb.
Andra idrotter har även tvång på försäljning av de oliak slag men där har vi också som målsättning att undvika all försäljning.


Funktionärsutbildning

Under uppdatering