Avslutning simskolan

  • 29 nov 2016

Utskick kring terminsavlutningar för simskolan skickas ut löpande via mejl . Här nedan finns en sammanställning på tider för avslutning som kan skilja sig mot den träningstid man haft under terminen

Avslutning  simskole grupper på Söndagar ser ut så här

Datum : Söndag den 04dec

Nivå 1 - Baddaren grupper har avslutning 15:00-15:30

Nivå 2 -Sköldpaddan grupper har avslutning 15:40-16:10

Nivå 3 -Pingvinen grupper har avslutn ing 16:20-16:50

Nivå 4- Silverfisken grupper har avslutning 15:00-15:45

 

Vi kommer bjuda barnen på fika och besök av tomten . För vuxna så serverar vi kaffe + fika för 20kr .

Vi kör igång igen Söndag den 15jan -2017 . Ni som förälder behöver inte aktivt göra något kring bokning utan detta sker per automatik .

Välkommen

SKK